Tai-jitsu

TAIJITSU
Tracta de desenvolupar les qualitats per l’activitat corporal i l’exercitació de facultats mentals, amb l’objectiu de procurar un desenvolupament equilibrat.
TAIJITSU
Tracta de desenvolupar les qualitats per l’activitat corporal i l’exercitació de facultats mentals, amb l’objectiu de procurar un desenvolupament equilibrat.

DOCUMENTACIÓ

caCA