Full contact

Full-Contact
Deriva de les arts marcials tradicionals com el karate i esports de combat com el Taekwondo, això fa que a més dels cops de puny, es pugin utilitzar patades de karate o taekwondo.

 

Full – Contact
Deriva de les arts marcials tradicionals.

DOCUMENTACIÓ

caCA